umowa wzórArtykuł o kadrach i płacach kładzie ucisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, natomiast na rzecz wszystkich zatrudnionych w placówkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia w najwyższym stopniu istotnych zadań prawnych połączonych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście przemian przepisów, najważniejszą jej porcja stanowią propozycje rozwiązań na ogół spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w oddziałach samorządowych. Przyjęto dla niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających charakter kazusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do Autora za pośrednictwem internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Wiele miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, głównie Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni wiążących artykułów prawa oraz niekiedy obejmujące sugestie rozwiązania praktycznych problemów. Z publikacji Kadry i płace w oddziałach samorządowych każdy czytelnik dowie się:.Na podstawie jakich umów są zatrudniani pracownicy samorządowi?. Jakich zasad wypada przestrzegać przy zawieraniu umów z pracownikiem samorządowym po zmianach?. Czy z pracownikiem samorządowym można zawrzeć umowę na okres próbny?. Kto wykonuje czynności z obszaru prawa pracy względem wójta?. Jakie składniki wynagradzania przysługują samorządowcom?. W jakich okolicznościach pracownikom samorządowym przysługuje trzynaście w wysokości proporcjonalnej?. Jakie są reguły zatrudniania pracowników samorządowych, oznacza to każdy musi przewyższyć służbę przygotowawczą i zdać egzamin?. Kiedy i na jakiej podstawie można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym?

Najnowsze artykuły:

Top