prawo finansowe w konstytucji


foto

cesja umowy leasingu gofin W obrocie gospodarczym

cesja umowy leasingu gofin. W obrocie gospodarczym u umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje także tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny środek trwały firmie leasingowej, a następnie obejmuje z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest udoskonalenie płynności finansowej.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top