karta nauczyciela co to


foto

Akt nadania stopnia awansu zawodowego

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa. Status prawny pracowników samorządowych został osobliwy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top