art 40b prawo geodezyjne


foto

Nowe prawo budowlane warunki zniesienia

Nowe prawo budowlane - warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top