Upadłość i jak w praktyce ustalane sąUpadłość i jak jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa oraz reprezentacja konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli zarówno nowy kształt upadłości konsumenckiej na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet oraz zminimalizowanie zagrożeń związanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Najnowsze artykuły:

Top