Prawo restrukturyzacyjne jakie zobowiązaniaPrawo restrukturyzacyjne - jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym jak skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo istotnych składników majątku dłużnika? dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka naturalnie zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości odnośnie do znowelizowanych przepisów, a również wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania przypadków właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według oryginalnych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej, jaka nie prowadzi działalności gospodarczej, także postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia dodatkowo radca prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego także zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na zrealizowanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Najnowsze artykuły:

Top