kadry i płace w administracjiPozycja artykułu mieści między innymi umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto obejmuje wzorów dokumentów z instruktażowym komentarzem, co udostępnia ich dopasowanie do konkretnego przypadku. Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny. Dlaczego polecamy książkę Dokumentacja pracownicza jest to jedyna na rynku w ten sposób wszechstronna specyfikacja spraw pracowniczych, została opracowana między innymi przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, masz wówczas gwarancję poprawności merytorycznej! pełen aspekt spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych dodatkowo pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne, opracowanie tak nietypowych spraw, w jaki sposób regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na wzgląd stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych, z okładem wzorów z instruktażowym komentarzem, co upowszechnia ich dopasowanie do konkretnego przypadku, wszystkie wzory są w pełni edytowalne (format MS Word) plik suplementu elektronicznego jest do pobrania poprzez net (instrukcja postępowania zamieszczona jest w artykule). W wydaniu artykułu o dokumentacji pracowniczej zmiany i nowe wzory rocznie dotyczące, rodzajów umów o pracę, z przejrzystymi komentarzami, przemian w zakresie wypowiadania umów o pracę, dokumentacji zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w czasie wypowiedzenia, urlopów połączonych z opieką powyżej dziećmi, w tym nowa dokumentacja w zakresie urlopów: macierzyńskiego, na wymogach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego, czasu pracy na rok , nowy dział: Polityka social media, czyli wewnątrzfirmowa taktyka dotycząca używania z mediów społecznościowych, w tym: wzorcowy regulamin prowadzenia profili na portalach społecznościowych wzorcowy regulamin prowadzenia serwisu internetowego, nowy dział dotyczący zasad wykorzystywania przez pracowników przy wdrożeniu pracy narzędzi, materiałów czyli sprzętów, stanowiących ich własność, w tym: umowa o powierzenie prywatnego sprzętu komputerowego do celów służbowych instrukcja dokumentowania i wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za używanie poprzez pracowników narzędzi, materiałów albo sprzętów, stanowiących ich własność, nowe podpowiedzi w zakresie prowadzenia akt osobowych, nowe praktyczne komentarze, w tym nowe stanowiska PIP i ważne pracownicze orzecznictwo. Integralną częścią publikacji jest suplement cd (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość zarządzania dokumentacją i tworzenia dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników, bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, wydruku itp.

Najnowsze artykuły:

Top