Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o pogwałcenie prawaNowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o pogwałcenie prawa do znaku towarowego albo wzoru przemysłowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co obejmuje prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej czyli stykają unieważnienie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym się z takimi problemami w pracy. Na co obejmuje prawo własności intelektualnej zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, których produkty innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT lub Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeżeli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, w jaki sposób i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który trybunał co to jest prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.

Najnowsze artykuły:

Top